Hotel Klik Špindlerův Mlýn

Alpský hotel

hotel tři růže

Provozovatelem hotelů uvedených na webových stránkách www.hotelklik.cz je společnost
HOTELKLIK a.s.
sídlo: Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 03066291
DIČ: CZ03066291

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19796.
Statutární ředitel: Ing. Jan Tuček