Hotel Klik Špindlerův Mlýn

Alpský hotel

hotel tři růže

Provozovatelem hotelů uvedených na webových stránkách www.hotelklik.cz je společnost HOTELKLIK a.s. sídlo: Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 IČO: 03066291 DIČ: CZ03066291 Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19796. Statutární ředitel: Ing. Jan Tuček